TỦ LẠNH HITACHI V720PG1X(STS)

8.050.000,00 7.900.000,00